Animals - ‫حیوانات‬


‫سگ‬ Learn
German shepherd


‫حیوان‬ Learn
animal


‫منقار‬ Learn
beak


‫سگ آبی‬ Learn
beaver


‫نیش‬ Learn
bite


‫گراز‬ Learn
boar


‫قفس‬ Learn
cage


‫گوساله‬ Learn
calf


‫گربه‬ Learn
cat


‫جوجه‬ Learn
chick


‫مرغ‬ Learn
chicken


‫آهو‬ Learn
deer


‫سگ‬ Learn
dog


‫دلفین‬ Learn
dolphin


‫اردک‬ Learn
duck


‫عقاب‬ Learn
eagle


‫پَر‬ Learn
feather


‫فلامینگو‬ Learn
flamingo


‫کره اسب‬ Learn
foal


‫غذای حیوانات‬ Learn
food


‫روباه‬ Learn
fox


‫بز‬ Learn
goat


‫غاز‬ Learn
goose


‫خرگوش‬ Learn
hare


‫مرغ‬ Learn
hen


‫حواصیل‬ Learn
heron


‫شاخ‬ Learn
horn


‫نعل اسب‬ Learn
horseshoe


‫برّه‬ Learn
lamb


‫افسار‬ Learn
leash


‫خرچنگ‬ Learn
lobster


‫عشق به حیوانات‬ Learn
love of animals


‫میمون‬ Learn
monkey


‫پوزه‬ Learn
muzzle


‫لانه‬ Learn
nest


‫جغد‬ Learn
owl


‫طوطی‬ Learn
parrot


‫طاووس‬ Learn
peacock


‫پلیکان‬ Learn
pelican


‫پنگوئن‬ Learn
penguin


‫حیوان خانگی‬ Learn
pet


‫کبوتر‬ Learn
pigeon


‫خرگوش‬ Learn
rabbit


‫خروس‬ Learn
rooster


‫خوک دریایی‬ Learn
sea lion


‫مرغ دریایی‬ Learn
seagull


‫خوک آبی‬ Learn
seal


‫گوسفند‬ Learn
sheep


‫مار‬ Learn
snake


‫لک لک‬ Learn
stork


‫قو‬ Learn
swan


‫ماهی قزل آلا‬ Learn
trout


‫بوقلمون‬ Learn
turkey


‫لاک پشت‬ Learn
turtle


‫کرکس‬ Learn
vulture


‫گرگ‬ Learn
wolf