‫زمان‬ - Zeit


der Wecker Learn
‫ساعت‬


das Altertum Learn
‫تاریخ باستان‬


die Antiquität Learn
‫عتیقه‬


der Terminkalender Learn
‫دفترچه ملاقات‬


der Herbst Learn
‫پائیز‬


die Rast Learn
‫استراحت‬


der Kalender Learn
‫تقویم‬


das Jahrhundert Learn
‫قرن‬


die Uhr Learn
‫ساعت‬


die Kaffeepause Learn
‫وقت استراحت ‬


das Datum Learn
‫تاریخ‬


die Digitaluhr Learn
‫ساعت‬


die Sonnenfinsternis Learn
‫خورشید گرفتگی ‬


das Ende Learn
‫پایان‬


die Zukunft Learn
‫آینده‬


die Geschichte Learn
‫تاریخ‬


die Sanduhr Learn
‫ساعت شنی‬


das Mittelalter Learn
‫قرون وسطی‬


der Monat Learn
‫ماه‬


der Morgen Learn
‫بامداد‬


die Vergangenheit Learn
‫گذشته‬


die Taschenuhr Learn
‫ساعت جیبی‬


die Pünktlichkeit Learn
‫وقت شناسی‬


die Eile Learn
‫عجله‬


die Jahreszeiten Learn
‫فصول‬


der Frühling Learn
‫بهار‬


die Sonnenuhr Learn
‫ساعت آفتابی‬


der Sonnenaufgang Learn
‫طلوع آفتاب‬


der Sonnenuntergang Learn
‫غروب خورشید‬


die Zeit Learn
‫زمان‬


die Uhrzeit Learn
‫زمان‬


die Wartezeit Learn
‫زمان انتظار‬


das Wochenende Learn
‫آخر هفته‬


das Jahr Learn
‫سال‬