‫دفتر کار‬ - Oficina


el bolígrafo Learn
‫خودکار‬


la pausa Learn
‫زنگ تفریح‬


el maletín Learn
‫کیف‬


el lápiz de color Learn
‫مداد رنگی‬


la conferencia Learn
‫کنفرانس‬


la sala de conferencias Learn
‫اتاق کنفرانس‬


la copia Learn
‫کپی‬


el directorio Learn
‫دفتر تلفن‬


el archivo Learn
‫پرونده‬


el archivador Learn
‫قفسه پرونده‬


la pluma estilográfica Learn
‫خودنویس‬


la bandeja de carta Learn
‫سبد نامه‬


el rotulador Learn
‫ماژیک ‬


el cuaderno Learn
‫دفتر‬


el bloc de notas Learn
‫دفترچه یادداشت‬


la oficina Learn
‫دفتر کار‬


la silla de oficina Learn
‫صندلی‬


las horas extras Learn
‫اضافه کاری‬


el clip Learn
‫گیره کاغذ‬


el lápiz Learn
‫مداد‬


la perforadora Learn
‫سوراخ کن‬


la caja fuerte Learn
‫ گاوصندوق‬


el sacapuntas Learn
‫مداد تراش‬


el papel triturado Learn
‫کاغذ خرد شده‬


la trituradora Learn
‫خرد کن‬


el encuadernado con espiral Learn
‫دفترچه سیمی‬


la grapa Learn
‫منگنه‬


la grapadora Learn
‫منگنه‬


la máquina de escribir Learn
‫ماشین تحریر‬


el lugar de trabajo Learn
‫محلّ کار‬