‫زمان‬ - Tiempo


el despertador Learn
‫ساعت‬


la historia antigua Learn
‫تاریخ باستان‬


la antigüedad Learn
‫عتیقه‬


la agenda Learn
‫دفترچه ملاقات‬


el otoño Learn
‫پائیز‬


el descanso Learn
‫استراحت‬


el calendario Learn
‫تقویم‬


el siglo Learn
‫قرن‬


el reloj Learn
‫ساعت‬


el descanso Learn
‫وقت استراحت ‬


la fecha Learn
‫تاریخ‬


el reloj digital Learn
‫ساعت‬


el eclipse Learn
‫خورشید گرفتگی ‬


el final Learn
‫پایان‬


el futuro Learn
‫آینده‬


la historia Learn
‫تاریخ‬


el reloj de arena Learn
‫ساعت شنی‬


la Edad Media Learn
‫قرون وسطی‬


el mes Learn
‫ماه‬


la mañana Learn
‫بامداد‬


el pasado Learn
‫گذشته‬


el reloj de bolsillo Learn
‫ساعت جیبی‬


la puntualidad Learn
‫وقت شناسی‬


la prisa Learn
‫عجله‬


las estaciones del año Learn
‫فصول‬


la primavera Learn
‫بهار‬


el reloj de sol Learn
‫ساعت آفتابی‬


la salida del sol Learn
‫طلوع آفتاب‬


la puesta de sol Learn
‫غروب خورشید‬


el tiempo Learn
‫زمان‬


la hora Learn
‫زمان‬


el tiempo de espera Learn
‫زمان انتظار‬


el fin de semana Learn
‫آخر هفته‬


el año Learn
‫سال‬