‫امور مالی‬ - Finanzas


el cajero automático Learn
‫دستگاه خودپرداز‬


la cuenta Learn
‫حساب‬


el banco Learn
‫بانک‬


el billete Learn
‫اسکناس‬


el cheque Learn
‫چک‬


la caja Learn
‫صندوق‬


la moneda Learn
‫سکّه‬


la moneda Learn
‫ارز‬


el diamante Learn
‫الماس‬


el dólar Learn
‫دلار‬


la donación Learn
‫اهداء‬


el euro Learn
‫یورو‬


la tasa de cambio Learn
‫نرخ ارز‬


el oro Learn
‫طلا‬


el lujo Learn
‫تجملات‬


el precio de mercado Learn
‫شاخص بورس‬


la afiliación Learn
‫عضویت‬


el dinero Learn
‫پول‬


el porcentaje Learn
‫درصد‬


la alcancía Learn
‫قلّک‬


la etiqueta del precio Learn
‫قیمت‬


el monedero Learn
‫کیف پول‬


el recibo Learn
‫رسید‬


la Bolsa Learn
‫بورس‬


el comercio Learn
‫تجارت‬


el tesoro Learn
‫گنج‬


la cartera Learn
‫کیف پول‬


la riqueza Learn
‫ثروت‬