‫گیاهان‬ - Plantas


el bambú Learn
‫بامبو‬


la flor Learn
‫شکوفه‬


el ramo de flores Learn
‫دسته گل‬


la rama Learn
‫شاخه‬


el brote Learn
‫غنچه‬


el cactus Learn
‫کاکتوس‬


el trébol Learn
‫گل شبدر چه‬


la piña Learn
‫مخروط‬


el aciano Learn
‫گل گندم‬


el azafrán Learn
‫زعفران‬


el narciso Learn
‫نرگس‬


la margarita Learn
‫گل مروارید‬


el diente de león Learn
‫قاصدک‬


la flor Learn
‫گل‬


el follaje Learn
‫شاخ و برگ‬


el grano Learn
‫دانه‬


la hierba Learn
‫چمن‬


el crecimiento Learn
‫رشد‬


el jacinto Learn
‫سنبل‬


el césped Learn
‫چمن‬


el lirio Learn
‫سوسن سفید‬


la linaza Learn
‫تخم بزرک‬


el champiñón Learn
‫قارچ‬


el olivo Learn
‫درخت زیتون‬


la palmera Learn
‫درخت خرما‬


el pensamiento Learn
‫بنفشه سه رنگ‬


el durazno Learn
‫درخت هلو‬


la planta Learn
‫گیاه‬


la amapola Learn
‫خشخاش‬


la raíz Learn
‫ریشه‬


la rosa Learn
‫گل رز‬


la semilla Learn
‫بذر‬


la campanilla de invierno Learn
‫گل برف‬


el girasol Learn
‫گل آفتاب گردان‬


la espina Learn
‫خار‬


el tronco Learn
‫تنه‬


el tulipán Learn
‫گل لاله‬


el lirio de agua Learn
‫نیلوفر آبی‬


el trigo Learn
‫گندم‬