‫خرید‬ - Compras


la panadería Learn
‫نانوایی‬


el código de barras Learn
‫بارکُد‬


la librería Learn
‫کتابفروشی‬


el café Learn
‫کافه‬


la farmacia Learn
‫داروخانه‬


la tintorería Learn
‫خشک شویی‬


la floristería Learn
‫گل فروشی‬


el regalo Learn
‫هدیه‬


el mercado Learn
‫بازار‬


el mercado Learn
‫مرکز خرید‬


el quiosco de periódicos Learn
‫دکه روزنامه فروشی‬


la farmacia Learn
‫داروخانه‬


la oficina de correos Learn
‫اداره پست‬


la cerámica Learn
‫سفالگری‬


la venta Learn
‫فروش‬


la tienda Learn
‫فروشگاه‬


las compras Learn
‫خرید‬


la bolsa de la compra Learn
‫کیسه خرید‬


la cesta de la compra Learn
‫سبد خرید‬


el carrito de la compra Learn
‫چرخ خرید‬


la vuelta por las tiendas Learn
‫تور خرید‬