‫موسیقی‬ - Musica


la fisarmonica Learn
‫آکوردئون‬


la balalaika Learn
‫بالالایکا‬


la banda Learn
‫گروه‬


il banjo Learn
‫بانجو‬


il clarinetto Learn
‫کلارینت‬


il concerto Learn
‫کنسرت‬


il tamburo Learn
‫طبل‬


la batteria Learn
‫درامز‬


il flauto Learn
‫فلوت‬


il pianoforte a coda Learn
‫پیانو‬


la chitarra Learn
‫گیتار‬


la sala Learn
‫سالن‬


la tastiera Learn
‫کیبورد‬


l'armonica a bocca Learn
‫ساز دهنی‬


la musica Learn
‫موسیقی‬


il leggio Learn
‫جای نُت‬


la nota Learn
‫نُت‬


l'organo Learn
‫اُرگ‬


il pianoforte Learn
‫پیانو‬


il sassofono Learn
‫ساکسفون‬


il cantante Learn
‫خواننده‬


la corda Learn
‫زه‬


la tromba Learn
‫شیپور‬


il trombettista Learn
‫شیپور زن‬


il violino Learn
‫ویولن‬


la custodia del violino Learn
‫جعبه ویولون‬


lo xilofono Learn
‫زیلوفون‬