‫گیاهان‬ - Piante


il bambù Learn
‫بامبو‬


il fiore Learn
‫شکوفه‬


il mazzo di fiori Learn
‫دسته گل‬


il ramo Learn
‫شاخه‬


la gemma Learn
‫غنچه‬


il cactus Learn
‫کاکتوس‬


il trifoglio Learn
‫گل شبدر چه‬


la pigna Learn
‫مخروط‬


il fiordaliso Learn
‫گل گندم‬


il croco Learn
‫زعفران‬


il narciso Learn
‫نرگس‬


la margherita Learn
‫گل مروارید‬


il dente di leone Learn
‫قاصدک‬


il fiore Learn
‫گل‬


il fogliame Learn
‫شاخ و برگ‬


i cereali Learn
‫دانه‬


l'erba Learn
‫چمن‬


la crescita Learn
‫رشد‬


il giacinto Learn
‫سنبل‬


il prato Learn
‫چمن‬


il giglio Learn
‫سوسن سفید‬


i semi di lino Learn
‫تخم بزرک‬


il fungo Learn
‫قارچ‬


l'olivo Learn
‫درخت زیتون‬


la palma Learn
‫درخت خرما‬


la viola del pensiero Learn
‫بنفشه سه رنگ‬


il pesco Learn
‫درخت هلو‬


la pianta Learn
‫گیاه‬


il papavero Learn
‫خشخاش‬


la radice Learn
‫ریشه‬


la rosa Learn
‫گل رز‬


il seme Learn
‫بذر‬


il bucaneve Learn
‫گل برف‬


il girasole Learn
‫گل آفتاب گردان‬


la spina Learn
‫خار‬


il tronco Learn
‫تنه‬


il tulipano Learn
‫گل لاله‬


la ninfea Learn
‫نیلوفر آبی‬


il grano Learn
‫گندم‬