‫اتومبیل‬ - Auto


il filtro dell'aria Learn
‫فیلتر هوا‬


il guasto Learn
‫خرابی‬


il camper Learn
‫ماشین کاروان‬


la batteria Learn
‫باتری اتومبیل‬


il seggiolino per bambini Learn
‫صندلی بچّه‬


il danno Learn
‫آسیب‬


il diesel Learn
‫دیزل‬


il tubo di scappamento Learn
‫لوله اگزوز‬


la gomma a terra Learn
‫لاستیک پنچر‬


il benzinaio Learn
‫پمپ بنزین‬


il faro Learn
‫چراغ‬


il cofano Learn
‫کاپوت ماشین‬


il cricco Learn
‫جک‬


la tanica Learn
‫قوطی ذخیره‬


lo sfasciacarrozze Learn
‫محوّطه کالاهای اسقاطی ‬


la coda Learn
‫عقب‬


il fanalino di coda Learn
‫نور عقب‬


lo specchietto retrovisore Learn
‫آینه عقب‬


la guida Learn
‫نقل‬


il cerchio Learn
‫رینگ ماشین‬


la candela Learn
‫شمع ماشین‬


il tachimetro Learn
‫سرعت سنج‬


la multa Learn
‫جریمه‬


lo pneumatico Learn
‫لاستیک‬


il carro attrezzi Learn
‫مکانیک سیار‬


l'auto d'epoca Learn
‫اتومبیل قدیمی‬


la ruota Learn
‫چرخ‬