‫هنر‬ - Arte


l'applauso Learn
‫تشویق‬


l'arte Learn
‫هنر‬


l'inchino Learn
‫تعظیم‬


il pennello Learn
‫قلم‌مو‬


il libro da colorare Learn
‫کتاب رنگ آمیزی‬


la ballerina Learn
‫رقصنده‬


il disegno Learn
‫طراحی‬


la galleria d'arte Learn
‫گالری‬


la vetrata Learn
‫پنجره شیشه ای‬


il graffito Learn
‫نوشته دیواری‬


l'artigianato Learn
‫صنایع دستی‬


il mosaico Learn
‫موزاییک‬


l'affresco Learn
‫نقاشی دیواری‬


il museo Learn
‫موزه‬


l'esecuzione Learn
‫به صحنه بردن‬


il quadro Learn
‫تصویر‬


la poesia Learn
‫شعر‬


la scultura Learn
‫مجسّمه‬


l'inno Learn
‫آهنگ‬


la statua Learn
‫مجسّمه‬


l'acquerello Learn
‫آبرنگ‬