‫شهر‬ - Città


l'aeroporto Learn
‫فرودگاه‬


il condominio Learn
‫منزل مسکونی‬


la panchina Learn
‫بانک‬


la metropoli Learn
‫شهر بزرگ‬


la pista ciclabile Learn
‫مسیر دوچرخه‬


la marina Learn
‫بندر قایق‬


la capitale Learn
‫پایتخت‬


il carillon Learn
‫آهنگ ناقوس‬


il cimitero Learn
‫گورستان‬


il cinema Learn
‫سینما‬


la città Learn
‫شهر‬


la mappa della città Learn
‫نقشه شهر‬


il crimine Learn
‫جرم‬


la dimostrazione Learn
‫تظاهرات‬


la fiera Learn
‫نمایشگاه‬


i vigili del fuoco Learn
‫آتش‌نشانی‬


la fontana Learn
‫چشمه‬


la spazzatura Learn
‫زباله‬


il porto Learn
‫بندر‬


l'hotel Learn
‫هتل‬


l'idrante Learn
‫شیر آتش نشانی‬


il punto di riferimento Learn
‫نشان‬


la cassetta delle lettere Learn
‫صندوق پستی‬


il quartiere Learn
‫محلّه‬


l'insegna al neon Learn
‫نور نئون‬


la discoteca Learn
‫کلوپ شبانه‬


il centro storico Learn
‫قسمت قدیمی شهر‬


l'opera Learn
‫اپرا‬


il parco Learn
‫پارک‬


la panchina del parco Learn
‫نیمکت‬


il parcheggio Learn
‫پارکینگ‬


la cabina telefonica Learn
‫باجه تلفن‬


il codice postale (CAP) Learn
‫کد پستی‬


il carcere Learn
‫زندان‬


il pub Learn
‫میخانه‬


i luoghi Learn
‫جاذبه‌های گردشگری‬


l'orizzonte Learn
‫افق‬


il lampione Learn
‫چراغ‬


l'ufficio del turismo Learn
‫آژانس گردشگری‬


la torre Learn
‫برج‬


il tunnel Learn
‫تونل‬


il veicolo Learn
‫وسیله نقلیه‬


il villaggio Learn
‫روستا‬


la torre dell'acqua Learn
‫برج مخزن آب‬