‫هوا‬ - Tempo


il barometro Learn
‫هواسنج‬


la nuvola Learn
‫ابر‬


il freddo Learn
‫سرما‬


la mezzaluna Learn
‫هلال‬


il buio Learn
‫تاریکی‬


la siccità Learn
‫خشکسالی‬


la terra Learn
‫زمین‬


la nebbia Learn
‫مِه‬


il gelo Learn
‫یخبندان‬


il ghiaccio Learn
‫یخبندان‬


il calore Learn
‫گرما‬


l'uragano Learn
‫گردباد‬


il ghiacciolo Learn
‫قندیل‬


il fulmine Learn
‫صاعقه‬


la meteora Learn
‫شهاب سنگ‬


la luna Learn
‫ماه‬


l'arcobaleno Learn
‫رنگین کمان‬


la goccia di pioggia Learn
‫قطره باران‬


la neve Learn
‫برف‬


il fiocco di neve Learn
‫دانه برف‬


il pupazzo di neve Learn
‫آدم برفی‬


la stella Learn
‫ستاره‬


la tempesta Learn
‫طوفان‬


la mareggiata Learn
‫طوفان‬


il sole Learn
‫خورشید‬


il raggio di sole Learn
‫پرتو افتاب‬


il tramonto Learn
‫پستاب‬


il termometro Learn
‫دماسنج‬


il temporale Learn
‫رعد و برق‬


il crepuscolo Learn
‫شفق‬


il meteo Learn
‫آب و هوا‬


il bagnato Learn
‫رطوبت‬


il vento Learn
‫باد‬