‫معماری‬ - Architettura


l'architettura Learn
‫معماری‬


l'arena Learn
‫سالن سرپوشیده‬


il granaio Learn
‫انبار کاه‬


il barocco Learn
‫باروک‬


il blocco per costruzioni Learn
‫بلوک‬


la casa di mattoni Learn
‫خانه آجری‬


il ponte Learn
‫پل‬


l'edificio Learn
‫ساختمان‬


il castello Learn
‫قلعه‬


la cattedrale Learn
‫کلیسای جامع‬


la colonna Learn
‫ستون‬


il cantiere Learn
‫سایت ساختمان‬


la cupola Learn
‫گنبد‬


la facciata Learn
‫نمای خارجی‬


lo stadio di calcio Learn
‫استادیوم فوتبال‬


il borgo Learn
‫برج‬


il timpano Learn
‫سه گوشی کنار شیروانی‬


la porta delle mura Learn
‫دروازه‬


la casa a graticcio Learn
‫خانه نیمه الوار‬


il faro Learn
‫فانوس دریایی‬


il monumento Learn
‫بنای تاریخی‬


la moschea Learn
‫مسجد‬


l'obelisco Learn
‫ابلیسک‬


l'edificio per uffici Learn
‫ساختمان اداری‬


il tetto Learn
‫سقف‬


le rovine Learn
‫خرابه‬


l'impalcatura Learn
‫داربست‬


il grattacielo Learn
‫آسمان خراش‬


il ponte sospeso Learn
‫پل معلّق‬


la piastrella Learn
‫کاشی‬