‫حیوانات کوچک‬ - Piccoli animali


la formica Learn
‫مورچه‬


lo scarabeo Learn
‫قاب‌بالان‬


l'uccello Learn
‫پرنده‬


La gabbietta per uccelli Learn
‫قفس پرنده‬


la casetta per uccelli Learn
‫خانه پرنده‬


il calabrone Learn
‫خرزنبوریان‬


la farfalla Learn
‫پروانه‬


il bruco Learn
‫کرم ابریشم‬


il millepiedi Learn
‫هزارپا‬


il granchio Learn
‫خرچنگ‬


la mosca Learn
‫مگس‬


la rana Learn
‫قورباغه‬


il pesce rosso Learn
‫ماهی قرمز‬


la cavalletta Learn
‫ملخ‬


la cavia Learn
‫خوکچه هندی‬


il criceto Learn
‫همستر‬


il riccio Learn
‫جوجه تیغی‬


il colibrì Learn
‫مگس‌ مرغ‬


l'iguana Learn
‫سوسمار‬


l'insetto Learn
‫حشره‬


la medusa Learn
‫چتر دریایی‬


il gattino Learn
‫بچه گربه‬


la coccinella Learn
‫پینه دوز‬


la lucertola Learn
‫مارمولک‬


il pidocchio Learn
‫شپش‬


la marmotta Learn
‫مارموت‬


la zanzara Learn
‫پشه‬


il topo Learn
‫موش‬


l'ostrica Learn
‫صدف‬


lo scorpione Learn
‫عقرب‬


il cavalluccio marino Learn
‫اسب دریایی‬


la conchiglia Learn
‫صدف‬


il gamberetto Learn
‫میگو‬


il ragno Learn
‫عنکبوت‬


la ragnatela Learn
‫تار عنکبوت‬


la stella marina Learn
‫ستاره دریایی‬


la vespa Learn
‫زنبور‬